O kancelarii

Adwokat Jakub Marek Kolowca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w renomowanych warszawskich kancelariach adwokackich, w których to zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz tematyką odzyskiwania nieruchomości warszawskich przejętych na podstawie Dekretu Bieruta.

Podczas pracy w Departamencie Orzecznictwa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie wielokrotnie reprezentował przed sądami administracyjnymi interesy Skarbu Państwa, jak również uczestniczył w postępowaniach dotyczących przyznawania uprawnień kombatanckich ludziom szczególnie zasłużonym dla wolności naszej ojczyzny. 

Prowadząc indywidualną praktykę adwokacką współpracował z wiodącymi firmami odszkodowawczymi oraz z samorządami terytorialnymi przy wdrażaniu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.


Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie procesowym, w szczególności zaś dochodzeniu odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej, wypadki komunikacyjne jak również innych sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.